بسم الله الرحمن الرحیم


پهلوانى امام علیه السلام نه تنها در میدان حرب، بلکه در روشن بینى و پاک دلى، بلاغت، سحر بیان، اخلاق فاضله، شور ایمان، بلندى همّت، یارى ستمدیدگان و ناامیدان و متابعت حق و راستى و بالجمله در همه صفات حسنه بود.


نهج البلاغه

طیف گسترده ای از موضوعات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی، نهج البلاغه را برای ارباب علوم و فنون گوناگون خصوصا علوم انسانی به منبعی محوری تبدیل کرده است.
نهج البلاغه کتابی است که در طول تاریخ بسیاری از غیر مسلمانان را به خضوع واداشته، نظم و هماهنگی و انسجام الفاظ نهج البلاغه، برتری معانی بلند آن و تنوع مقاصد و اهدافش که از روح لایتناهی علی علیه السلام نشأت گرفته از دلایل توجه و تواضع غیرمسلمانان به خصوص مسیحیان، در برابر این کتاب است.

از دیدگاه مسیحیان نهج البلاغه بر هر سخن عربى برترى دارد!

نهج البلاغه کتابی است که در طول تاریخ بسیاری از غیر مسلمانان را به خضوع واداشته، نظم و هماهنگی و انسجام الفاظ نهج البلاغه، برتری معانی بلند آن و تنوع مقاصد و اهدافش که از روح لایتناهی علی علیه السلام نشأت گرفته از دلایل توجه و تواضع غیرمسلمانان به خصوص مسیحیان، در برابر این کتاب است

بولس سلامه نویسنده و شاعر بزرگ مسیحی در توصیف عظمت و جامعیت سخنان علی علیه السلام، او را استاد ادب و سخن خطاب می کند و می گوید: شیوه گفتار تو مانند اقیانوسی