بسم الله الرحمن الرحیم


رسول اکرم صل الله علیه و آله و سلم:


لا تُظهِرِ الشَّماتَةَ بأخیکَ فَیَرحَمَهُ اللّه ُ و یَبتَلیَکَ (میزان الحکمه،ج6، شاد شدن از مصیبت دیگران )

 از مصیبت برادرت اظهار شادى مکن ، که خداوند به او رحم مى کند و تو را گرفتار مى سازد.